دسته بندی

طراحی Ui , Ux

تجربه کاربری (User Experience یا به اختصار UX) به تمامی جنبه‌های تعامل یک کاربر با یک محصول، سیستم، یا خدمت اشاره دارد. این مفهوم...
در دنیای دیجیتال امروز، دو واژه تجربه کاربری (UX) و رابط کاربری (UI) به طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند و اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند...
آیکن‌ها یکی از اجزای حیاتی در طراحی گرافیک سایت و اپلیکیشن هستند که نقشی مهم در بهبود تجربه کاربری و جذابیت بصری دارند...